1. Общо описание на услугите

Чл. 4. САЙТОВЕТЕ предлагат на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за извършване на онлайн заявки за закупуване на стоки от САЙТОВЕТЕ. Те Ви предоставят богат избор на реномирани търговски марки с подробни описания и снимков материал, както и възможността да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.

2. Предлагани  стоки

Чл.5 (1) САЙТОВЕТЕ съдържат оферти относно предлаганите стоки. Тези оферти могат да бъдат отделени и подредени по различни показатели, съобразно желанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Офертите съдържат основната информация за предлагания продукт (съобразно неговия вид) и цената на продукта. Офертите са придружени със снимков материал.

(3) Указаната във всяка от офертите цена на отделната стока е за един брой от нея.

4. Отказ за доставка

Чл. 12. ЕТ”РОЙ-Т.СТОЯНОВ”има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или организационни причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената от него електронна поща.

5. Условия за доставка

Чл. 13. Доставката на стока, поръчана чрез използването на САЙТОВЕТЕ, се извършва при описаните в този раздел условия.

Чл. 14. Доставките ще се осъществяват чрез куриерска фирма „Еконт” .

Чл. 15. Доставката на територията на Република България е безплатна за поръчки на обща стойност над 250 (двеста и петдесет) лева. За поръчки под тази стойност доставката се заплаща от клиента.Чл.16. Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя до 2 (два)работни дни от изпращане на заявката, при условие, че адресът за доставка е валиден и е посочен точно.

Чл. 17. Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите й, и използвания транспорт за доставка.

Чл. 18. (1) Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в изпратената от него заявка.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката на адреса по ал. 1.

(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за оттеглена и ЕТ”РОЙ-Т.СТОЯНОВ”се освобождава от задължението си да изпълни доставката.

(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по втората доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и разходите за първата доставка.

6. Начини на плащане

Чл. 28. Заплащането на цената на поръчана стока се извършва по един от следните начини по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

1. С наложен платеж – в момента на извършване на доставката сумата се предава на служителя на куриерската фирма.

2. С банкова карта.

7. Недопустими действия

Чл. 31.  (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила за общуване.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на ЕТ”РОЙ-Т.СТОЯНОВ” и/или на трети лица.