Връщане на аксесоари

Онлайн връщания!

Аксесоарите, закупени в нашия онлайн уебсайт могат да бъдат върнати в рамките на четиринадесет дни. Разходите за обратно връщане трябва да бъдат платени от Вас, при условие, че аксесоарите се доставят неповредени. Аксесоари, закупени в един от нашите La Maison магазини, могат да бъдат върнати в рамките на осем дни.

Моля, попълнете формуляра по-долу, за издаване на входящ номер.


    Информация за продукта и причини за рекламацията